SAKE/SHOCHU

 • Zaku Miyabi-no-Tomo Nakatori Junmai Daiginjo 720ml
  Shimizu Seuzuburi Shoten, Suzuka, Mie - CHF 70.00
  Neu im Sortiment
 • Zaku Miyabi-no-Tomo Junmai Ginjo 720ml
  Shimizu Seuzuburi Shoten, Suzuka, Mie - CHF 63.00
  Neu im Sortiment
 • Atago no matsu Sparkling Sake 360ml
  Atago no matsu, Miyagi - CHF 40.00
  Neu im Sortiment
 • Zaku Megumi-no-Tomo Junmai Ginjo 720ml
  Shimizu Seuzuburi Shoten, Suzuka, Mie - CHF 54.00
  Neu im Sortiment
 • Taka Tokubetsu Junmai Jikakumi
  Nagayamahonke shuzojo. 720ml - CHF 55.00
  Nur kurze Zeit
 • Atago no matsu Sparkling Sake 720ml
  Atago no matsu, Miyagi - CHF 70.00
  Neu im Sortiment
 • Taka Domaine Junmai Daiginjo Yamadanishiki
  Nagayamahonke Shuzojo. 720ml - CHF 65.00
 • Taka Grand Cru Yamadabo Junmai Daiginjo
  Nagayamahonke Shuzojo. 720ml - CHF 75.00
 • Taka Grand Cru Akaiwa Omachi Junmai Daiginjo
  Nagayamahonke Shuzojo. 720ml - CHF 70.00
 • Taka Yamahai Junmai Daiginjo Premium 40
  Nagayamahonke Shuzojo. 720ml - CHF 110.00
 • Taka Junmai Daiginjo Yadamanishiki Premium 40
  Nagayamahonke Shuzojo. 720ml - CHF 85.00
 • Taka Junmai Ginjo Yamadanishiki 50
  Nagayamahonke Shuzojo. 720ml - CHF 60.00
 • Taka Tokubetsu Junmai 60
  Nagayamahonke shuzojo. 720ml blau - CHF 50.00
 • Taka Junmai Nojun Karakuchi 80
  Nagayamahonke shuzojo. 720ml - CHF 50.00
 • Taka Yamahai Junmai Omachi 60
  Nagayamahonke shuzojo. 720ml - CHF 50.00
 • Tensei Uka Junmai Daiginjo 720ml
  Kumazawa Shuzo, Kanagawa - CHF 100.00
 • Tensei Junmai Ginjo Senpou 720ml
  Kumazawa Shuzo, Kanagawa - CHF 60.00
 • Tensei Tokubetsu Junmai Ginbou 720ml
  Kumazawa Shuzo, Kanagawa - CHF 50.00
 • Hojun Junmai Daiginjo - 720ml Sake
  Komatsu Shuzojyo, Usa, Oita - CHF 75.00
 • Hojun Junmai Ginjo Mii 720ml
  Komatsu Shuzojyo, Usa, Oita - CHF 60.00
 • Hojun Junmai Ginjo - 720ml Sake
  Komatsu Shuzojyo, Usa, Oita - CHF 55.00
 • Hojun Tokubetsu Junmai Gohyakumangoku 720ml
  Komatsu Shuzojyo, Usa-shi - CHF 50.00
 • Hojun Tokubetsu Junmai - 720ml Sake
  Komatsu Shuzojyo, Usa - CHF 50.00
 • Hojun Tokubetsu Junmai Karakuchi 720ml
  Komatsu Shuzojyo, Usa, Oita - CHF 50.00
 • Hojun Shiawase no Kome 720ml Junmai
  Komatsu Shuzojyo, Usa, Oita - CHF 60.00
 • Kikusui Kuramitsu Junmai Daiginjo Sake 720ml Limited Edition
  Kikusui Sake, Shimagata, Niigata - CHF 190.00
 • Bio Kikusui Junmai Ginjo Sake
  Kikusui Sake, Niigata 300ml - CHF 26.00
 • Kikusui Junmai Sake 720ml
  Kikusui Sake Niigata 720ml - CHF 45.00
 • Kikusui Junmai Sake
  Kikusui Sake, Niigata 180ml Can - CHF 10.00
 • Kikusui Karakuchi Honjozo Sake 720ml
  Kikusui Sake, Niigata 720ml - CHF 40.00
 • Kikusui Karakuchi Honjozo Sake
  Kikusui Sake, Niigata 1500ml Smart Pouch - CHF 65.00
 • Kikusui Karakuchi Honjozo Sake 300ml
  Kikusui Sake, Niigata 300ml - CHF 17.00
 • Kikusui Karakuchi Honjozo Sake 180ml
  Kikusui Sake, Niigata 180ml Dose - CHF 10.00
 • Kikusui Nigori Gorohachi Sake Perfect Snow 720ml
  Kikusui Sake Niigata 720ml - CHF 46.00
 • Kikusui Nigori Gorohachi Sake Perfect Snow 300ml
  Kikusui Sake Niigata 300ml - CHF 24.00
 • Rojoh-Hana-ari Aoi Junmai Daiginjo Nishiyama
  Nishiyama shuzojo. 720ml - CHF 120.00
 • Rojoh-Hana-Ari Kurobotan Junmai Daiginjo 720ml Sake
  NishiYama shuzojo 720ml - CHF 80.00
 • Rojoh-Hana-Ari Tohka Junmai Daiginjo 720ml Sake
  Nishiyama shuzojo 720 ml - CHF 65.00
 • Rojoh-Hana-Ari Kurobotan Junmai Daiginjo Sake - 300ml Nishiyama
  Nishiyama shuzojo - CHF 30.00
 • Rojoh-Hana-Ari Tohka Junmai Daiginjo Sake - 300ml Nishiyama
  NishiYama shuzojo - CHF 25.00
 • Asahi Shochu 720ml
  Kokuto Shochu Asahi Distillery Co., LTD. Kikaijima - CHF 70.00
 • Takataro Asahi Shochu 900ml
  Kokuto Shochu Asahi Distillery Co., LTD. Kikaijima - CHF 75.00
 • Ichinojo Asahi Shochu 720ml
  Kokuto Shochu Asahi Distillery Co., LTD. Kikaijima - CHF 80.00
 • Hiizurushima no see 2005 Asahi Shochu 360ml
  Kokuto Shochu Asahi Distillery Co., LTD. Kikaijima - CHF 95.00
 • Kikusui Umeshu Benikikusui 500ml
  Kikusui Sake Niigata 720ml - CHF 45.00
 • Kametsubochozo Asahi Shochu 720ml
  Kokuto Shochu Asahi Distillery Co., LTD. Kikaijima - CHF 105.00
 • Baishinshunju Umeshu Nishiyama
  Nishiyama shuzojo. 720ml - CHF 48.00