SAKE/SHOCHU

Baishinshunju Umeshu Nishiyama
Nishiyama shuzojo. 720ml - CHF 48.00 CHF
Japanische Pflaumen, Sake, Zucker, Fruchtalkohol, Shochu. Intensiver Pflaumenlikör. Fruchtig, frische Pflaumennase. Intensiv im Gaumen. Kräftig, süss, lang. Präfektur: Hyogo. Alkoholgehalt 13.5% Vol. Aufbewahrung: Kühl lagern.